pano

Rodzinny Ogród Działkowy "Czarny Staw"

Ogłoszenia

Walne Zebranie!

Zarząd ROD Czarny Staw zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE które odbędzie się w świetlicy ogrodowej w dniu 28 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:30.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11:00
Zarząd ROD CZARNY STAW

Otwarcie wodociągu ogrodowego 6 kwietnia 2024 roku!

Zarząd ROD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej niniejszym zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 2024 roku około godz. 12.00 nastąpi uruchomienie hydroforni oraz włączony zostanie wodociąg ogrodowy. W związku z powyższym obecność Pana(i), lub innej osoby w tym dniu na swojej działce jest obowiązkowa.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że każdy działkowiec musi zamknąć zawór główny znajdujący się na działce, celem odcięcia dopływu wody do działki, na czas uruchomienia wodociągu ogrodowego. W tym czasie można przygotować instalację wodną na działce i w altanie. Zawór główny musi być sprawny technicznie oraz musi być zapewniony do niego dostęp.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności zaworu głównego, należy niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego Komisji Technicznej – Jarosława Kucharskiego, działka Nr 31 o zaistniałym fakcie. Wówczas dopływ wody zostanie wstrzymany do wszystkich działek należących do danego sektora – na czas usunięcia usterki. Usterka powinna być usunięta niezwłocznie przez użytkownika działki i na jego koszt.

NIEOBECNOŚĆ Pana(i) lub innej osoby na Pana(i) działce w dniu uruchomienia wodociągu tj. 6 kwietnia 2024 roku przed godziną 12.00, może być przyczyną spowodowania strat, za które Zarząd nie odpowiada. W takim przypadku zostanie Pan(i) obciążony(a) usunięciem powstałych strat oraz pokryciem związanych z tym kosztów.
Zarząd ROD CZARNY STAW

UWAGA!
Zamknięcie wodociągu ogrodowego 12 listopada 2023 roku!

Dnia 12 listopada ok. godziny 12.00 nastąpi zamknięcie wodociągu ogrodowego. W związku z powyższym uprasza się wszystkich działkowców o zabezpieczenie przed nadchodzącym sezonem zimowym zaworu głównego i instalacji wodociągowej na swoich działkach. UCHWAŁA NR 119/IX/2023
Zarząd i Komisja Techniczna

Przypominamy o wpłacie 100 zł na kompostownik wg Uchwały Walnego Zebrania Nr 15/WZ/2023.

Tremin wpłaty minął 30 czerwca 2023 roku. UCHWAŁA NR 15/WZ/2023

piesekpiesekpiesekPiesek

Na naszych działkach urodził się piesek. Z tego powodu organizujemy zbiórkę pieniędzy i jedzenia dla niego - zbiera Pani Danusia, działka Nr 59. Szukamy mu także domu tymczasowego. Szczegóły pod adresem: https://www.facebook.com/100003744324684/posts/3010047712463343/

Dzień Działkowca

Zarząd ROD "Czarny Staw" zaprasza wszystkich działkowców na obchody Dnia Działkowca 2023 ROD "Czarny Staw" w dniu 26 sierpnia 2023 r.

Przeglądy kominiarskie 21 - 22.04.2023 !

Czyszczenie oraz przeglądy kominiarskie na terenie ROD Czarny Staw wykona pan Kamil Stróżyk w piątek 21.04 oraz w sobotę 22.04 od godziny 10.00 do 18.00

Koszt przeglądu razem z czyszczeniem 1 przewodu kominowego dymowego wraz z wybraniem sadzy to 60zł. Jeżeli klient potrzebuje również zaświadczenia - protokołu z rocznego przeglądu kominiarskiego (do ubezpieczyciela bądź innej instytucji) wtedy całkowity koszt to 100zł. Pan Kamil wykonuje również przeglądy gazowe (posiada uprawnienia gazownicze) oraz wszelkiego rodzaju prace zduńskie.

W razie chęci umówienia się oraz jakichkolwiek pytań jest dostępny pod numerem telefonu 536-528-281 codziennie od godziny 8.00 do 20.00
Zarząd ROD CZARNY STAW

Druki opłat ogrodowych

Gotowe do odbioru druki z opłatami ogrodowymi są dostępne u Pani Danusi - działka nr 59.

Walne Zebranie!

Zarząd ROD Czarny Staw zaprasza na WALNE ZEBRANIE które odbędzie się w świetlicy ogrodowej w dniu 22 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:30.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11:00

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w Biurze Zarządu w dniach:
2 i 15 kwietnia 2023 r w godzinach 10:00 – 12:00

Kadencja Zarządów zastała przedłużona o rok przez PZD, więc dopiero w przyszłym roku będzie zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Porządek WZ każdy otrzymał.
Zarząd ROD CZARNY STAW

Plan prac na rok 2023

Ważna informacja!

Z powodu awarii głównego zasilenia energetycznego, niskiego napięcia prądu na działkach i po kilkukrotnym wzywaniu pogotowia energetycznego, Zarząd podjął decyzję o wymianie głównej rozdzielni energetycznej. W rozdzielni upalały się kable, stanowiła ona zagrożenie. Części do starej skrzynki elektrycznej nie są już dostępne. Koszt wymiany rozdzielni wyniósł 15 100 zł.
Zarząd ROD CZARNY STAW

Problemy z uruchomieniem hydroforni!

W dniu 25 kwietnia 2023 roku została uruchomiona hydrofornia ogrodowa, nie obyło się bez problemów. Automatyka pompy uległa uszkodzeniu, prawdopodobnie z powodu problemów z napięciem elektrycznym. Znów działamy na starej pompie.
Zarząd ROD CZARNY STAW

Informacja dotycząca bramy!

Zarząd ROD Czarny Staw przypomina, że w przypadku braku prądu na działkach oba siłowniki bramy zwalniamy kluczem i po wjeździe blokujemy siłowniki.
Nie robimy nic na siłę !!!
Zarząd ROD CZARNY STAW

Obowiązki działkowców - przycinanie drzew!

Zarząd ROD Czarny Staw przypomina, że zgodnie z regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, każdy działkowiec ma obowiązek podcinania gałęzi wystających poza ogrodzenie działki i przycinania zbyt wysokich drzew - wyciąg z regulaminu
Zarząd ROD CZARNY STAW

BRAMA!

  1. Zarząd ROD Czarny Staw informuje, że brama wjazdowa zostanie uruchomiona dnia 11.07.2021 roku ( niedziela) około godziny 10.00
  2. Klucze oraz zamówione chipy i piloty są do odbioru u Pani Urszuli Wierzbowskiej działka Nr 4
  3. Klucze, które Państwo otrzymali są do awaryjnego otwierania bramy w razie braku prądu
  4. Zarząd ROD Czarny Staw prosi o nie pozbywanie się starych kluczy do bramy

UWAGA - Przeglądy kominiarskie!
Zgodnie a przepisami prawa budowlanego na właścicielu nieruchomości ciąży co roczny obowiązek przeglądów kominiarskich. W tym roku gm. Cegłów prowadzi taką akcję bezpłatnie na terenie całej gminy dla budynków oddanych do użytkowania przed 2005 r.
W związku z prowadzoną przez Gminę Cegłów akcją inwentaryzacji źródeł ciepła wraz z bezpłatnymi usługami kominiarskimi prosimy o udostępnienie wejścia na teren Państwa altany w dniu 26 września 2020 r. w godzinach od 8.00-17.00. Informujemy także, iż przed przystąpieniem do prac będą Państwo poproszeni o dane do ankiety dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła. Więcej
" Zgodnie z treścią art. 62 prawa budowlanego, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt. Kto nie przeprowadził rocznej kontroli, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem do 500 zł."
Zarząd ROD CZARNY STAW