pano

Rodzinny Ogród Działkowy "Czarny Staw"

Ogłoszenia

UWAGA!
Zamknięcie wodociągu ogrodowego 13 listopada 2022 roku!

Dnia 13 listopada ok. godziny 12.00 nastąpi zamknięcie wodociągu ogrodowego. W związku z powyższym uprasza się wszystkich działkowców o zabezpieczenie przed nadchodzącym sezonem zimowym zaworu głównego i instalacji wodociągowej na swoich działkach.
Zarząd ROD CZARNY STAW

Zarząd ROD Czarny Staw zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE które odbędzie się w świetlicy ogrodowej w dniu 7 maja 2022 roku o godzinie 10:00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 10:30

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w Biurze Zarządu w dniach:
30 kwietnia 2022 r w godzinach 9:00 – 13:00
1 maja 2022 roku w godzinach 9:00 – 13:00
Zarząd ROD CZARNY STAW

Plan prac na rok 2022
Uchwała w sprawie rozliczenia zużytej w 2021 roku energii elektrycznej i zaliczek na 2022 rok

Zarząd ROD Czarny Staw przypomina, że w przypadku braku prądu na działkach oba siłowniki bramy zwalniamy kluczem i po wjeździe blokujemy siłowniki.
Nie robimy nic na siłę !!!
Zarząd ROD CZARNY STAW

Zarząd ROD Czarny Staw przypomina, że zgodnie z regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, każdy działkowiec ma obowiązek podcinania gałęzi wystających poza ogrodzenie działki i przycinania zbyt wysokich drzew - wyciąg z regulaminu
Zarząd ROD CZARNY STAW

  1. Zarząd ROD Czarny Staw informuje, że brama wjazdowa zostanie uruchomiona dnia 11.07.2021 roku ( niedziela) około godziny 10.00
  2. Klucze oraz zamówione chipy i piloty są do odbioru u Pani Urszuli Wierzbowskiej działka Nr 4
  3. Klucze, które Państwo otrzymali są do awaryjnego otwierania bramy w razie braku prądu
  4. Zarząd ROD Czarny Staw prosi o nie pozbywanie się starych kluczy do bramy

Drodzy Działkowcy!
Książeczka z opłatami ogrodowymi na bieżący rok będzie wydawana 20 marca 2021 roku w Świetlicy, w godzinach 10-12. Później będzie można ją odebrać na działce nr 31. Do osób, które tego dnia nie odbiorą książeczki opłat, będzie ona wysłana pocztą.
Zarząd ROD CZARNY STAW

UWAGA - Przeglądy kominiarskie!
Zgodnie a przepisami prawa budowlanego na właścicielu nieruchomości ciąży co roczny obowiązek przeglądów kominiarskich. W tym roku gm. Cegłów prowadzi taką akcję bezpłatnie na terenie całej gminy dla budynków oddanych do użytkowania przed 2005 r.
W związku z prowadzoną przez Gminę Cegłów akcją inwentaryzacji źródeł ciepła wraz z bezpłatnymi usługami kominiarskimi prosimy o udostępnienie wejścia na teren Państwa altany w dniu 26 września 2020 r. w godzinach od 8.00-17.00. Informujemy także, iż przed przystąpieniem do prac będą Państwo poproszeni o dane do ankiety dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła. Więcej
" Zgodnie z treścią art. 62 prawa budowlanego, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt. Kto nie przeprowadził rocznej kontroli, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem do 500 zł."
Zarząd ROD CZARNY STAW

UWAGA!
Informacje dla działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - kwiecień!

1. Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD z dnia 4 kwietnia 2020 r.
2. Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii z dnia 1 kwietnia 2020 r.

UWAGA!
Informacje dla działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym!

1. Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.
2. UCHWAŁA Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.
3. Komunikat nr 1/2020 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 marca 2020 r.
Zarząd ROD CZARNY STAW